Tất cả thư của bạn, giờ ở một nơi

Kết nối Gmail, Outlook, Hotmail và AOL của bạn với Yahoo Mail, trên thiết bị bất kỳ. Logo Yahoomail Logo Gmail Logo Outlook Logo Aol Bắt đầu Tap to get Yahoo Mail

Quản lý nhiều tài khoản email

Đọc, viết thư và tìm kiếm Gmail, Outlook, Hotmail, AOL và Yahoo Mail của bạn, tất cả cùng một lúc.

Tìm thứ bạn cần nhanh hơn

Tìm thư, tài liệu, ảnh hoặc người trong mọi hộp thư.

Mang sự thú vị đến email của bạn

Mang email của bạn đến cuộc sống

Chỉ với một chút sáng tạo cùng các tính năng soạn thư phong phú của Yahoo Mail, bức thư của bạn sẽ nổi bật giữa đám đông.
Feature Richcompose

Hơn cả từ ngữ

Thể hiện chính bạn theo nhiều cách hơn Dễ dàng thêm ảnh GIF, hình ảnh và hơn thế vào thư của bạn.
1/2

Mang email của bạn đến cuộc sống

Chỉ với một chút sáng tạo cùng các tính năng soạn thư phong phú của Yahoo Mail, bức thư của bạn sẽ nổi bật giữa đám đông.
Feature Richcompose

Hơn cả từ ngữ

Thể hiện chính bạn theo nhiều cách hơn Dễ dàng thêm ảnh GIF, hình ảnh và hơn thế vào thư của bạn.
Feature Composeassist
  • 1
  • 2

Sử dụng trên mọi thiết bị

Kết nối các hộp thư một lần và tự động xem chúng trên Yahoo Mail dành cho web và ứng dụng di động.

Dễ dàng thiết lập

Kết nối các hộp thư một lần và tự động xem chúng trên Yahoo Mail dành cho web và ứng dụng di động.